Algoritmy strojového učenia I. – Učenie s učiteľom

Strojové učenie je jeden zo spôsobov, akým sa snažíme dosahovať umelú inteligenciu. Respektíve časť umelej inteligencie, ktorá poskytuje systému schopnosť automaticky sa učiť a zlepšovať sa, na základe existujúcich príkladov z minulosti alebo z vlastných skúseností. Proces učenia sa začína pozorovaním alebo skúmaním dát, prípadne získavaním skúseností. V nich následne program nájde vzory a na ich základe zlepší v budúcnosti svoje rozhodnutia. Hlavný zámer je, aby sa počítač dokázal učiť samostatne, bez ľudskej asistencie, a aby to, čo sa naučil, vedel aj prakticky aplikovať.

Read more