Author: Ing. Juraj Muráň

Technológia

Algoritmy strojového učenia III. – Učenie formou odmeňovania

Osobitnou kategóriou algoritmov strojového učenia je učenie formou odmeňovania (Reinforcement learning). V tomto prípade už na trénovanie modelu nepoužijeme žiadne označené, či neoznačené trénovacie príklady. Učenie tu prebieha tak, že vytvoríme systém – agenta, ktorého nasadíme do prostredia a necháme ho nech sa učí prostredníctvom interakcie s prostredím.

Read More
Technológia

ML.NET 1.0

Keď spomenieme pojmy ako je Data science, dolovanie dát (Data mining) či strojové učenie (Machine learning), mnoho z nás si hneď predstaví programovacie jazyky R, Python alebo C++. Najznámejšie frameworky v tejto oblasti ako napríklad Caffe či Tensorflow totiž fungujú práve na nich. Ak by sme však v minulosti potrebovali spoľahlivý framework napríklad pre C#, narazili by sme na problém.

Read More
Technológia

Počítačové videnie v kocke I. – Úloha klasifikácie

Vo všeobecnosti, kedykoľvek, keď počítač spracúva vizuálny vstup, ako je napríklad fotka, video, či živý záznam z kamery na našom smartfóne, používa pritom počítačové videnie. Používa ho práve na to, aby pochopil a vyhodnotil čo “vidí”. Počítačové videnie si teda môžeme zjednodušene predstaviť ako časť ľudského mozgu, ktorý spracúva informácie prijaté očami.

Read More