Zaujímavosti

Ako fungujú dnešné Smart cities?

S príchodom nových technológií, ich neustálym vylepšovaním a zvyšujúcou sa dostupnosťou výskumov v oblasti umelej inteligencie sa inteligentné riešenia dostávajú čoraz bližšie aj medzi bežných ľudí. Ponúkajú sa nám aj v rámci konceptu Smart cities.

Kľúčové technológie

Cieľom Smart cities je „zlepšiť kvalitu života obyvateľstva, zvýšiť kvalitu a efektívnosť služieb samospráv pre aktuálne aj budúce generácie s ohľadom na ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty s využitím informačno-komunikačných technológií a umelej inteligencie“. Medzi kľúčové technológie, ktoré sú pre tvorbu tohto konceptu potrebné patrí Internet of Things (IoT).  Ide o senzory a siete, Cloud computing a umelú inteligenciu. Práve IoT je možné označiť ako nosnú konštrukciu Smart city. Jej základom sú senzory – snímače a kamery, ktoré sa navzájom vidia a vedia spolu komunikovať pomocou siete. Pomocou nich vieme získavať dáta, s cieľom zbierať informácie kde sa čo ako deje. Jedná sa o dáta typu aká je intenzita dopravy, ako je zaplnené parkovisko, aká je spotreba energií budovy či ako sú naplnené odpadkové koše.

Zdroj: Mohamed Hassan, Pixabay

Spracovanie dát

Dáta môžu byť spracované priamo na senzore. Ten však nemusí mať potrebnú / žiadnu výpočtovú kapacitu, preto sú dáta spravidla odosielané cez sieť na vysoko výkonný Cloud. Tam sa  spracovávajú a vynodnocujú. Keďže senzorov môžu byť tisíce až milióny, je potrebné mať rýchlu a spoľahlivú sieť, ktorá túto komunikačnú záťaž unesie. To však už dnes nie je problém. Navyše v dohľadnej dobe (od roku 2020) bude na Slovensku postupne nasadzovaná 5G sieť, ktorá je akoby stvorená pre potreby IoT.

Zdroj: Gerd Altmann, Pixabay 

Dáta zo zariadení sú potom na Cloude spracované a vyhodnocované, avšak pri spomenutom množstve senzorov sú týchto dát obrovské kvantá. Na ich spracovanie a vyhodnotenie sú používané algoritmy umelej inteligencie a strojového učenia. Tie vedia z tohto kvanta dát  odfiltrovať chybné a nepodstatné dáta. Taktiež vedia nájsť anomálie, vyčítať podstatné informácie a tak rozoznať a vyhodnocovať rôzne krízové situácie. Samozrejme, všetko v reálnom čase.

Zdroje:

https://www.ta3.com/kategoria/304/inteligentny-svet.html

https://emerj.com/ai-sector-overviews/smart-city-artificial-intelligence-applications-trends/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *