Zaujímavosti

Deň výtlkov a aplikácia umelej inteligencie

Úvodný obrázok zdroj: Marc-Olivier Jodoin, Unsplash

Vedeli ste, že na dnešný deň 15. januára pripadá každoročne Deň výtlkov? Ide skôr o pripomenutie problému, než o jeho oslavu. Americká spoločnosť RoadBotics sa zamerala práve na túto funkčnú chybu. S upozornením, že pri veľmi porušenom povrchu vozovky trpí už aj naša chrbtica, bola umelá inteligencia zahrnutá do riešenia pre analýzu stavu vozoviek.

Cieľ a predpokladané využitie

Cieľom je zachytiť porušenie povrchu skôr, než sa výtlky rozšíria a prehĺbia. Prezident spoločnosti Benjamin Schmidt sa odvoláva aj na finančnú stránku, keďže sa očakáva, že prevencia bude menej nákladná, než oprava vzniknutých výtlkov.Vlastník ciest by tak mohol vozovky opraviť skôr, ešte pred tým ako sa začnú namáhať tlmiče a ľudská chrbtica. Z čoho vyplýva aj predĺženie životnosti ciest, ku ktorým sa bude pristupovať citlivo a zodpovedne.

pothole vytlky umela inteligencia

Zdroj: Pexels, Pixabay 

Spoločnosť spolupracuje s vyše 160 vládami po celom svete a zhromažďuje údaje, aby zvýšila presnosť analýzy. Dáta sa k nim dostávajú prostredníctvom smartfónov umiestnených pod čelným sklom a toho roku plánujú vytvoriť aj aplikáciu.

Vstupné údaje

Preventívne opatrenia sa netýkajú všetkých miest. Kontrolujú sa cesty prislúchajúce vláde, v našom prípade Národnej diaľničnej spoločnosti alebo Správe ciest. Nejde teda o súkromné cesty. Takže skôr ako sa umiestni do vozidla smartfón pod čelné sklo, je nutné zaslať spoločnosti štruktúru mapy mesta s odstránenými cestami, ktoré nespadajú do kompetencií danej vlády. Na výber sú stanovené len tri možnosti, a to formát PNG, JPG/JPEG a PDF. Mapu následné tím spoločnosti zdigitalizuje. Až táto podoba môže byť použitá v spojení s umelou inteligenciou, ktorá po natrénovaní hodnotí každý záber.

Zaujímavosťou je, že získané údaje neokliešťujú iba na obraz povrchu vozoviek. V budúcnosti by bolo možné zo získaných dát preskúmať aj okolie vozovky, či už by šlo o značky, obrubníky alebo semafory. O citlivé dáta je postarané, tváre ľudí sú rozmazané.

V prípade značiek sa môže napr. sledovať umiestnenie v dostatočnej vzdialenosti, aby si značku STOP vodič všimol alebo inej značky, aby vedel adekvátne  zareagovať. Okrem zhodnotenia správneho umiestnenia danej značky sa môžu venovať jej stavu a opäť, zasiahnuť v prípade, keď vidia značné poškodenie vyžadujúce opravu alebo výmenu.

Zdroj: S. Hermann & F. Richter, Unsplash

Využitie na slovenských cestách

Aplikácia takéhoto nástroja u nás by si našla uplatnenie aj pri zhodnotení efektívneho umiestnenia viacerých značiek za sebou alebo značky a dopravného zrkadla. Máte skúsenosť, že kvôli dopravnej značke umiestnenej pred zrkadlom bol obraz v zrkadle zatienený, takže požadovaný efekt sa z neho nedostavil?

A na zhodnotenie stavu našich vozoviek hádam ani deň výtlkov či umelú inteligenciu nepotrebujeme.

 

Zdroj: Nvidia blogs

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *