Magazín

Detekcia trhlín pomocou umelej inteligencie

V zdravotníctve pomáha umelá inteligencia pri skúmaní medicínskych vzoriek, v rámci konceptu Smart cities zasa umožňuje autonómne sledovať dianie v mestách na stovkách  kamier naraz. Najnovší výskum na univerzite Purdue v USA priniesol riešenie s umelou inteligenciou pre detekciu trhlín v konštrukcii mostov, priehrad či jadrových reaktorov.

Aj malé poškodenie v podobe niekoľko milimetrovej trhliny môže mať katastrofálny následok. Predstavte si, čo spraví s trhlinou obrovský tlak Liptovskej Mary s objemom až 360 mil. m3. Za následkami havárie po poškodení reaktora atómovej elektrárne netreba ísť ďaleko. Stačí odbehnúť na susednú Ukrajinu a pozrieť si elektráreň Černobyľ a susedné mesto Pripiať. Pričom atómové elektrárne máme dve aj u nás na Slovensku.

Zdroj: Peter H, Pixabay.com

Ako to funguje?

Spomínaný výskum je založený práve na skúmaní videozáznamu v jadrovom reaktore. Stav reaktora je neustále monitorovaný kamerami, ktorých záznamy sú neustále kontrolované umelou inteligenciou. Ako sa vyjadril vedúci výskumného tímu Mohammad R. Jahanshahi: “Ťažkú prácu nechávame pre počítač, ktorý poskytne operátorovi kvantitatívne informácie o trhline, to je dĺžku a šírku.”

Systém analyzuje jednotlivé úseky na videu, vyhodnocuje ich. Po detekcii sa operátor môže v zázname posúvať v každom identifikovanom segmente, ktorý obsahuje akékoľvek poškodenie, dôkladne ho preskúmať a následne stanoviť potrebné kroky pre nápravu.

V čom je systém unikátny? Detekcia prebieha pod vodou, kde predchádzajúce merania neboli úplne presné práve kvôli tomuto prostrediu. Nebolo možné určiť intenzitu poškodenia a priame merania neboli možné vôbec. “Je to obrovský skok pre inšpekčnú technológiu. Úžasné je prispôsobenie systému rôznym materiálom a jeho možné preprogramovanie,” vyhlásil Jahanshahi.

 

Zdroje:

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q2/ai-technology-improves-critical-crack-detection-in-nuclear-reactors,-bridges,-buildings.html

https://www.visitliptov.sk/zaujimavosti/vodna-nadrz-liptovska-mara/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *