Technológia

Korupcia nemá voči DoZorro AI nástroju žiadnu šancu

Úvodný obrázok zdroj: niu-niu, Unsplash

Korupcia. Slovo, ktoré vrhá tieň na každú krajinu. Viaceré s ňou bojujú, niektoré úspešnejšie ako ostatné. Organizácia Transparency International (TI) sa tejto problematike venuje a každoročne aktualizuje index o vnímaní korupcie (CPI) naprieč krajinami sveta. Index CPI teda neodzrkadľuje skutočnú prítomnosť korupcie v krajine, iba pocitové vyjadrenie obyvateľstva.

Na škále 0 (vysoká korupcia) až 100 (čistá spoločnosť), získalo Slovensko 50 bodov (2019) a svoju pozíciu si oproti predchádzajúcemu roku (2018) pohoršilo o 2 priečky, a to z 57. na 59. miesto. (Viac výsledkov nájdete na stránke TU.)

AI proti korupcii

Do boja proti korupcii sa zapája aj technológia v podobe AI nástrojov. Začlenenie je pomalé, ale aj takýto malý krok je súčasťou zmeny. Najbližšia krajina, kde máme možnosť pozorovať účinnosť antikorupčného nástroja, je hneď za hranicami. Ukrajina prešla od teoretickej roviny priamo k implementácii. Už piaty rok používa hybridný systém elektronického verejného obstarávania a od minulého roku je vrámci neho zahrnutý nástroj s použitím umelej inteligencie. Jeho úloha? Vyhodnocovanie rizika korupcie jednotlivých ponúk.

korupcia AI nastroj umela inteligencia

zdroj: Ulrich B., Pixabay

Zorrovia v akcii

Na úvod treba spomenúť existujúci otvorený systém ProZorro, umožňujujúci širokej verejnosti nahliadnuť do prebiehajúcich tendrov. Ten zabezpečuje otvorenú hospodársku súťaž a efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov. Vznikol v rukách TI Ukrajina, za pomoci neziskového aj podnikateľského sektora, ale aj štátnych ukrajinských orgánov. Kľúčovou úlohou nebolo iba vytvorenie inteligentného nástroja, ale celkové pretvorenie systému verejného obstarávania.

Po spustení systému sa však stále opakovala otázka, prečo porušovatelia napriek novému systému nie sú potrestaní? A tak vznikol DoZorro, podporný AI nástroj pre špecialistov zhodnocujúcich podozrivé ponuky. Algoritmy strojového učenia vyhodnocujú ponuky, čo sa naučili na základe odozvy verejnosti zo systému ProZorro, keď sa riziko korupcie u konkrétnej ponuky potvrdilo. Výsledky vykazujúce vysoké riziko korupcie sa posielajú zastupiteľom DoZorro rady, ktorí rozhodujú, komu sa sťažnosť podá – obstarávateľovi, inšpekcii či orgánom činným v trestnom konaní.

antikorupcny nastroj DoZorro systemProZorro

Aj o vývoji cien a verejnom obstarávaní zdravotníckych masiek informoval systém ProZorro na svojej Facebook stránke

zdroj: Facebook

Výsledky a budúcnosť

Tento nástroj už patrí ukajinskej vláde a v septembri 2019 sa rozhodli prijať zákon, ktorý ProZorro ešte vylepšuje. V rámci rozširujúcich opatrení je napr. zníženie prahovej hodnoty pre ponuky verejného obstrávania z UAH 200 000 na UAH 50 000 (cca 1705 Eur) či pokutovanie bezohľadných obstarávateľov, napr. pri bezdôvodnom odmietnutí ponuky.

Už po nasadení systému zaznamenali ukrajinské mestá vďaka vyššej transparentnosti príliv nových investícií a navyše sa s novým zákonom teraz predpokladá úspora vo výške 9 miliárd UAH (vyše 307 mil. EUR).  Tento neskutočný príklad chcú nasledovať napr. aj Poľsko, Moldavsko, Arménsko, Nigéria, Indonézia či Filipíny. Nuž, vyzerá, že čo sa na prvý pohľad zdalo nemožné, vyvrátil jeden systém s použitím umelej inteligencie.

 

 

Zdroje: U4, KMU, TI-Ukraine

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *