Technológia

Ako je možné, že nám Siri rozumie?

Skúšali ste sa niekedy zamyslieť nad tým, ako nám dokážu pri používaní vášho smartfónu rozumieť Siri alebo Alexa? Samozrejme je za tým umelá inteligencia.

Základom každej komunikácie je reč a ani tu to nebude inak. Pre prácu s hovorenou rečou sa používajú techniky, ktoré sú súhrnne označované ako spracovanie prirodzeného jazyka (z ang. Natual Language Processing, ďalej len skratka NLP). NLP môžeme označiť ako časť umelej inteligencie, ktorá sa používa na porozumenie hovorenej reči a interakciu medzi počítačom a používateľom.

Zdroj: vlastné

Ako NLP funguje?

Aplikuje algoritmus, ktorým identifikuje a následne extrahuje určité jazykové pravidlá, aby ich pretvoril do formy, ktorej ako program rozumie. Používa na to napríklad strojové učenie, ktorým identifikuje slová a vety a snaží sa im porozumieť.

Na základe sémantickej a syntaktickej analýzy je potom možné, aby si program napr. sám rozdelil dlhý text, priradil význam slovu na základe textu, vyskloňované slová dal do jednoduchej formy a mnoho ďalších.

Samozrejme sa mu to nie vždy podarí. Možno ste aj sami zažili vtipné situácie pri hľadaní prekladu vami zvoleného obsahu. Niekedy sa však niet čomu diviť. Systémy pre spracovanie reči ešte nie sú dokonalé a často si ani ako ľudia navzájom dobre neporozumieme. A čo by sme mohli od zariadenia čakať, ak by sme naň začali rozprávať nárečím?

Zdroj: Mohamed Hassan, Pixabay

Hlavné oblasti NLP

Hlasová interakcia medzi človekom a zariadením teda nie je vôbec triviálna úloha. Pri komunikácii totiž musíme spravidla vyriešiť nasledovné kroky:

  • človek rozpráva k stroju,
  • stroj spracováva napísaný text,
  • stroj spracuje audio vstup,
  • konverzia dát na audio výstup,
  • odpoveď stroja človeku zahraním audio súboru
  • konverzia audio vstupu do textu.

Ak vás NLP zaujalo, viac o technikách NLP nájdete v tomto článku.

Zdroj:

https://becominghuman.ai/a-simple-introduction-to-natural-language-processing-ea66a1747b32

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *