Datasety pre strojové učenie

Ak začínate so strojovým učením, možno ste narazili na problém, kde získať potrebné dáta. Potrebujete ucelenú množinu súvisiacich dát, ktorá poslúži na váš účel, dataset. Niektoré prípady si vyžiadajú vytvorenie vlastného datasetu. Dáta môžete vytvoriť aj umelo. Väčšinou si môžete cestu zjednodušiť a vybrať si z dostupných datasetov s kvalitnými a rozsiahlymi dátami.

Read more