Technológia

Smart city na Slovensku 2.časť

Úvodný obrázok zdroj: Henryk Niestrój, Pixabay

Koncept Smart City sa na Slovensku hýbe malými krôčikmi vpred. Za slovom Smart hľadajme inteligentné riešenia, ktoré vďaka moderným technológiám pretvoria chod mesta. Obyčajné mesto na mesto zelené, s efektívnejšími procesmi ako napr. regulovanie intenzity osvetlenia, optimalizovaný zber odpadu, prehľadnejšia doprava. Jednoducho prostredie, v ktorom sa myslí na budúcnosť.

Všestranné využitie

Neustály nárast automobilov na miestnych komunikáciách trápi predstaviteľov mesta v podobe riešenia otázok zlého parkovania, hustej cestnej premávky a nespokojných občanov. Zavedením Smart prístupu sa niektoré problémy dajú eliminovať. Výsledkom je potom napr. riadenie dopravy úpravou svetelnej signalizácie, ktoré využíva aj mesto Žilina. Ide o komunikáciu medzi vozidlami mestskej hromadnej dopravy a radičom cestnej dopravnej signalizácie. V prípade meškania spoja, blížiaceho sa k semaforu, podrží radič zelenú dlhšie, aby sa meškanie vozidla viac nepredĺžilo. Cieľom je spokojnosť cestujúcich aj preferovanie využívania MHD. Prednostnú jazdu vozidiel MHD po schválení môžu očakávať aj obyvatelia Banskej Bystrice.

V Žiari nad Hronom zapracovali Smart riešenie do samotného procesu parkovania, kde sa pomocou  senzorov monitoruje obsadenosť a využiteľnosť parkovacích miest. Prostredníctvom aplikácie následne vodič prechádza priamo k voľnému miestu. Nepotrebuje toľko času na hľadanie miesta a s nižšími emisiami šetrí ovzdušie, keďže nepotrebuje prechádzať všetky uličky parkoviska. Za Smart riešenie považuje mesto aj netradičný projekt ovocného sadu, ktorý má vplývať aj na reguláciu vody či zníženie teploty v zastavanej časti mesta počas horúcich dní. Vypestované ovocie by sa malo dodávať do školských zariadení.

Smart city Ziar nad Hronom

zdroj: Wikimedia Commons

Ako vidieť, Smart neznamená, že ide vyslovene o riešenie s použitím umelej inteligencie. To však nevylučuje jej použitie. Jednou z oblastí, kde je možné vidieť inovácie fungujúce na základe umelej inteligencie, je spomínané parkovanie.

Parkovanie a AI riešenia

Umelá inteligencia určite nie je odpoveďou na všetky otázky. Čo však dokáže výborne, je kontrolovať a monitorovať. Oprávnenosť parkovania vozidla na danom parkovacom mieste má na starosti mestská polícia. Ako sa však vraví „človek má len 2 ruky“ a hoci kontrola príslušníkmi mestskej polície prebiehala, bola časovo náročná.

Zapojiť umelú inteligenciu na tento proces sa už po Bratislave a Trenčíne, ktorý sme spomínali v minulom článku, podujalo aj mesto Martin. Posledný mesiac testovalo modernú technológiu inteligentného vozidla CamCar. Na pripomenutie, ide o špeciálne vybavené vozidlo, ktoré sníma poznávacie značky vozidla na danom parkovacom mieste, v reálnom čase. Systém na pozadí dokáže vyhodnotiť oprávnenosť parkovania, prípadne upozorniť na hľadané vozidlo. Na prvé dojmy z testovania sme sa opýtali pár otázok Miroslava Lepetu, predsedu predstavenstva Slovenskej parkovacej asociácie, ktorá združuje prevádzkovateľov parkovísk a jedná so zástupcami miest už vyše 15 rokov.

CamCar Martin inteligentne vozidlo

zdroj: Miroslav Lepeta, SPA

„Minimálne psychologický efekt účastníkov dopravnej premávky bol vnímaný hoci s obavou, ale s rešpektom. Vďaka kontrole sa zvýšil počet oprávnenosti parkovania, čo v budúcnosti môže viesť k zmene dopravných návykov vodičov,“ vyjadril sa Miroslav Lepeta. Efektívna kontrola zabezpečila rýchlu nápravu neoprávneného parkovania. Rýchlosť AI riešenia pomôže príslušníkom polície využiť ušetrený čas na iné potrebné aktivity a činnosti.

Vo všeobecnosti, v mestách záujem o tento typ inteligentnej kontroly je, a to hlavne zo strany mestskej polície. Ako však Miroslav Lepeta poznamenal, rozhodnutie, odsúhlasenie a zapojenie, stojí na pleciach samosprávy. Ani Eiffelovu vežu neprijali Parížania hneď ako symbol Paríža a rovnako si aj umelá inteligencia musí nájsť cestu, či skôr v tomto prípade – stále nás presviedčať o svojich prínosoch, ak si nás chce získať.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *