Robotika

Výskum ozrejmil, ako sa pohybuje salamandra

Úvodný obrázok zdroj: Tomasz Proszek, Pixabay

Vidieť salamandru v našich končinách oživí každú turistiku. Vďaka nápadnému zafarbeniu je neprehliadnuteľná. Rovnako ako spôsob, akým sa pohybuje. Medzinárodný tím z troch inštitúcií (Tohoku univerzita, Japonská spoločnosť pre podporu vedy, Federálna polytechnická škola v Lausanne) uskutočnil zaujímavý výskum. Zameral sa na ozrejmenie mechanizmu pohybu salamandry. A dôvod? Poznatky by mohli byť využiteľné v oblasti robotiky.

Obratnosť a rýchlosť

Výskumný tím sledoval rozloženie nôh v jednotlivých fázach pohybu, rovnako ako postavenie trupu v danom momente. Zamerali sa na prechod z pomalej na rýchlu chôdzu na pevnom povrchu. Telo salamandry sa pohybuje vo vlnách, ktoré sa opakujú v danom type chôdze a menia pri prechode na iný. Pokusy vykonali na rovnej ploche, ale zo získaných poznatkov o pohybe tela tím predpokladá, že simulovať pohyb v inom teréne nebude tak náročné. Vďaka „vzorcu“, ktorý v pohybe zaznamenali, bol tím schopný reprodukovať pohyb a rýchlosť salamandry a prispôsobovať ho napríklad aj veľkosti tela, od ktorého záleží flexibilita pohybu.

Univerzálna kontrola pohybu

Spôsob ako sa zviera pohybuje vo vode je odlišný od chôdze na súši, napr. telo sa vlní a končatiny sú blízko pri tele, zatiaľ čo pri chôdzi sa oddelia od tela a samotný trup sa hýbe vo vlne iného tvaru. Tím sa rozhodol pre študovanie pohybu na súši, čo bolo logickým krokom pre budúci výskum v oblasti robotiky. Roboty čoraz viac zapájame do bežného života. Zmienkou môže byť hliadkujúci robot v Singapure, ktorého sme spomínali v našom článku alebo Tunabot z podmorského sveta.

Výskumníci sa už zamerali na niektoré druhy zvierat – nešlo len o obojživelníky či šelmy, ale aj také druhy ako šváb či mihuľa (s tvarom úhora). Snažia sa objasniť mechanizmus pohybu pre čo najviac druhov, aby mohli získať spoločné znaky využiteľné pri kontrole naprogramovaných robotov.

Zdroj: Frontiers in Neurorobotics

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *