Magazín

Umelá inteligencia urovná váš spor!

Úvodný obrázok zdroj: Gert Altmann, Pixabay – upravené

Tentokrát si umelá inteligencia prerazila cestu v súdnictve, kde vyriešila dlhotrvajúci súdny spor.

Riešenie sporu súdnou cestou si neželá zažiť nikto. Sú však prípady, kedy je zásah tretej strany nevyhnutný. Čas, ktorý celý proces zaberie, je niekedy počítaný na mesiace až roky. Existuje ešte medzikrok, a to využit mediátora. Ideálna situácia by bola, keby žiaden spor nenastal. Čo je ale viac reálne, je zrýchlenie procesu, kde akcelerátorom bude práve umelá inteligencia napr. v úlohe mediátora.

Poďme sa o tom porozprávať

Mediátor je nezávislá tretia strana, ktorá na rozdiel od vyrovnania súdnou cestou, počúva  a komunikuje s oboma stranami v pravom zmysle slova. Jeho úloha je nezaujatosť a nájdenie riešenia akceptovaného všetkými zúčastnenými. Často sa musí „prehrýzť“ množstvom dát a použiť dôveryhodné argumenty. To využila kanadská spoločnosť iCan Systems. Navrhla online nástroj ONE, využiteľný pre právnu pomoc v riešení sporov. Vďaka nim sa vyriešil v Anglicku trojmesačný  spor o nezaplatený poplatok za kurz vo výške £2 000. Prvýkrát sa vyriešil spor s použitím umelej inteligencie ako mediátora, a to v priebehu hodiny.

zdroj: Mona Tootoonchinia, Pixabay

Nie všetci z právnickej komory však privítali takéto riešenie. Mediátor je vždy spojovník, od ktorého sa očakáva aj ľudský prístup. A v prípade sporov, kde ide o veľké peniaze, potrebujete už aj niečo „viac“. Podľa zástupcu spoločnosti Linklaters je to schopnosť ovplyvniť a „presvedčiť ľudí robiť aj to, čo nechcú“. Písali sme, že umelá inteligencia nepodala dôveryhodné argumenty a v debate so šampiónom nepriklonila publikum na svoju stranu. Bol dôvod iba prítomnosť debatného šampióna alebo je to tým, že umelá inteligencia jednoducho nemá ľudskú stránku?

Výhľady

V budúcnosti by úlohou mediátorov mala byť vďaka ich riešeným sporom predikcia výsledkov a možný vplyv na urovnanie, a to prostredníctvom ich podobných znakov. Už v súčasnosti sa využíva metóda klastrovania v rámci umelej inteligencie. Priradí jednotlivým dokumentom, napr. v medzinárodnej právnickej kancelárii Allen & Overy, vlastný štítok a zoskupuje ich do skupín s podobnými príznakmi, čo uľahčuje následné hľadanie jednotlivým právnikom. Avšak väčšinu dokumentov nie je možné publikovať, širokospektrálne použitie je teda limitované.

Umelá inteligencia svojím rýchlym spracovaním dát zatiaľ skracuje čas pri preskúmavaní súborov, napr. spracovať vyše 2,7 milióna dokumentov za 2 hodiny pre jednu právnickú spoločnosť. Použiť ju ako tretiu stranu vášho sporu je zatiaľ možné pri malých prípadoch, ale veríme, že nebudete aktérmi ani v najmenšom z nich.

Zdroje: Financial Times

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *