BLOGTechnológia

Programovacie jazyky pre vývoj umelej inteligencie II.

Úvodný obrázok zdroj: Gerd Altmann, Pixabay

Dnes nadviažeme na prvý článok z našej minisérie, kde sme si dali stručný úvod do jazykov vhodných pre programovanie umelej inteligencie a strojového učenia. V tomto pokračovaní sa budeme venovať možno trochu menej známym, ale zato rovnako mocným a užitočným nástrojom.

R

Jazyk R sa môže javiť ako mierna odbočka od témy, keďže to nie je jazyk priamo vhodný na programovanie umelej inteligencie, napriek tomu vie byť pri jej tvorbe náramne užitočný. Tento jazyk je totiž určený na matematické a štatistické výpočty, ktoré využijete pri analýze a dolovaní dát, napríklad aj pri spracovaní Big data. Toto sa Vám môže veľmi zísť pri predspracovaní dát pre trénovanie algoritmov strojového učenia, nájdete tu ale samozrejme aj funkcie pre regresiu či klasifikáciu a mnoho ďalšieho. Je podobný jazyku Python a medzi užitočné balíčky v tomto jazyku patria napríklad DataExplorer, mlr3, caret alebo dplyr.

Julia

Medzi relatívne nové jazyky patrí Julia. Ide o Open source projekt, ktorý vznikol v roku 2010, má už za sebou ale pomerne širokú komunitu. Julia je multiplatformový dynamický jazyk, ktorého hlavná zbraň je rýchlosť – má vynikajúcu podporu pre paralelné, súbežné či distribuované vykonávanie. Ako bonus ponúka možnosť natívne volať knižnice z C alebo možnosť priamo volať Julia kód v Pythone prostredníctvom PyJulia. Záber tohto jazyka je naozaj široký. Okrem toho, že ponúka funkcie pre strojové učenie či dolovanie dát, viete v ňom vytvoriť kompletnú webovú aplikáciu.

julia

zdroj: The Julia Project, Wikimedia Commons

Haskell

Ďalší zo série Open source projektov je jazyk Haskell. V tomto prípade ide o čisto funkcionálny jazyk, ktorý ale ponúka možnosti typových tried a typového polymorfizmu. Jeho hlavnou charakteristikou je lenivé vyhodnocovanie, čiže časti kódu sa používajú len vtedy, keď sa reálne zavolajú. Jazyk bol okrem iného vytvorený práve na výskumné účely a priemyselné použitie, čiže je ako stvorený na vývoj aplikácií umelej inteligencie.

Prolog

Jazyk Prolog je takzvaný logický programovací jazyk a je trochu iný ako bežné programovacie jazyky na ktoré ste zvyknutí. Svoje korene má vo formálnej logike a programová logika je tu vyjadrená reláciami – výrazmi a pravidlami. Patrí medzi prvé jazyky založené na tejto paradigme a dodnes patrí medzi najpoužívanejšie. Jeho využitie nájdeme v expertných systémoch či automatizovanom plánovaní, ale je veľmi užitočný aj pri prirodzenom spracovaní jazyka – NLP. Bol v ňom dokonca napísaný prvý chatbot menom ELIZA.

Prolog

Ukážka zápisu v jazyku Prolog, zdroj: vlastné

Zhrnutie

V tomto dvojčlánku sme si veľmi stručne povedali niečo o 7 programovacích jazykoch, ktoré môžete použiť pre vývoj umelej inteligencie. Každý z nich má v niečom silné aj slabé stránky a nie je možné jednoznačne určiť ktorý je najlepší, pretože každý je ušitý na mieru na niečo iné. O každom z nich a o jeho použití pri tvorbe umelej inteligencie by sme mohli napísať samostatnú sériu článkov. Ďalšie bádanie však už necháme na vás – našich čitateľoch. Naše články nech vám v tom poslúžia ako kompas, ktorým smerom sa vydať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *